תלמידים יקרים שלום 

הנני שמח לבשר לכם על השקת אתר העברית שלי, שמטרתו העיקרית היא ללימוד העברית בתיכון. על כן אני אתחיל לצרף כאן משימות ומטלות אותן תתבקשו לפתור ולהגיש באתר עצמו תחת הכותרת של הכיתה שלכם. כמו כן אפתח לכם פורום כללי לדיון ולמתן מענה הולם לשאלות התלמידים, וכן פורום קבוצתי לפי הקבוצות אותן נבנה יחד בכיתה.

מאחל לכם שנת לימודים פורייה ומעשירה!

ריאד מתאני

תלמידים יקרים שלום 

הנני שמח לבשר לכם על השקת אתר העברית שלי, שמטרתו העיקרית היא ללימוד העברית בתיכון. על כן אני אתחיל לצרף כאן משימות ומטלות אותן תתבקשו לפתור ולהגיש באתר עצמו תחת הכותרת של הכיתה שלכם. כמו כן אפתח לכם פורום כללי לדיון ולמתן מענה הולם לשאלות התלמידים, וכן פורום קבוצתי לפי הקבוצות אותן נבנה יחד בכיתה.

מאחל לכם שנת לימודים פורייה ומעשירה!

ריאד מתאני

תלמידים יקרים שלום 

הנני שמח לבשר לכם על השקת אתר העברית שלי, שמטרתו העיקרית היא ללימוד העברית בתיכון. על כן אני אתחיל לצרף כאן משימות ומטלות אותן תתבקשו לפתור ולהגיש באתר עצמו תחת הכותרת של הכיתה שלכם. כמו כן אפתח לכם פורום כללי לדיון ולמתן מענה הולם לשאלות התלמידים, וכן פורום קבוצתי לפי הקבוצות אותן נבנה יחד בכיתה.

מאחל לכם שנת לימודים פורייה ומעשירה!

ריאד מתאני

תלמידים יקרים שלום 

הנני שמח לבשר לכם על השקת אתר העברית שלי, שמטרתו העיקרית היא ללימוד העברית בתיכון. על כן אני אתחיל לצרף כאן משימות ומטלות אותן תתבקשו לפתור ולהגיש באתר עצמו תחת הכותרת של הכיתה שלכם. כמו כן אפתח לכם פורום כללי לדיון ולמתן מענה הולם לשאלות התלמידים, וכן פורום קבוצתי לפי הקבוצות אותן נבנה יחד בכיתה.

מאחל לכם שנת לימודים פורייה ומעשירה!

ריאד מתאני

תלמידים יקרים שלום 

הנני שמח לבשר לכם על השקת אתר העברית שלי, שמטרתו העיקרית היא ללימוד העברית בתיכון. על כן אני אתחיל לצרף כאן משימות ומטלות אותן תתבקשו לפתור ולהגיש באתר עצמו תחת הכותרת של הכיתה שלכם. כמו כן אפתח לכם פורום כללי לדיון ולמתן מענה הולם לשאלות התלמידים, וכן פורום קבוצתי לפי הקבוצות אותן נבנה יחד בכיתה.

מאחל לכם שנת לימודים פורייה ומעשירה!

ריאד מתאני