קורסים זמינים

קורס זה נועד לשפר לתלמידי כיתות י' את השפה העברית שלהם. התלמידים יתנסו בפעילויות שונות בעברית לפי תכנית הלימודים. והם ינהלו את הדיונים בעברית בדרכי הבעה שונות ומגוונות.

קורס זה נועד לשפר לתלמידי כיתות י' את השפה העברית שלהם. התלמידים יתנסו בפעילויות שונות בעברית לפי תכנית הלימודים. והם ינהלו את הדיונים בעברית בדרכי הבעה שונות ומגוונות.

קורס זה נועד לשפר לתלמידי כיתות י' את השפה העברית שלהם. התלמידים יתנסו בפעילויות שונות בעברית לפי תכנית הלימודים. והם ינהלו את הדיונים בעברית בדרכי הבעה שונות ומגוונות.

אתר מלווה מקצוע העברית לכיתה י"ב 11 בבית הספר. התלמידים מגישים כאן את המטלות המתבקשות מהם על ידי המורה. כמו כן הם מגישים כאן את המשימות לחישוב ציוני ההערכה הפנימית של 30%.